Bookmark and Share     Sitemap
Studieglad®
 

alle kan lære at læseLæsning består af to ting:

For det første at lære at læse ordene. For det andet at kunne forstå ordenes betydning. Det kaldes "at bryde læsekoden". Begge dele er lige vigtige.

Når man hjælper med læsning, er det vigtigt at eleven selv bryder læsekoden.

Fortæl aldrig hvad der står, men hjælp eleven til selv at "knække" de enkelte stavelser og ord ved at sætte bogstavernes lyde sammen.

Vær ligeledes meget opmærksom på at eleven forstår hvad ordene betyder. Ellers kan eleven hurtigt miste læselysten.

Mere om det danske sprog: Bogstavet –h er stumt på dansk i –hv-ordene –hvem, hvad, hvor osv.

Bogstavet –g kan også være stumt fx i kærlig, farlig, spurgte osv.

Bogstavet –r driller virkelig fx i høre/ hører. Køre/ kører. Reagere/ reagerer.

Ved sammensætning af ord, kan vokalen ændre sig:

Lag, men lagkage. Tag, men tagsten.
Tlf.: 21 55 32 55 | Ejby Mosevej 10, 2600 Glostrup