Bookmark and Share     Sitemap
Studieglad®
 

Læse- og skriveglæde.

Forskning viser, at et tidligt fokus på tilegnelse af skriftsprog er en stor fordel.

Her tænkes ikke på traditionel skoleundervisning, men på at hverdagen skal indeholde fokus på ordforråd, bogstavkendskab og fortælling. Det gør det lettere for børn at læse, hvis de har et stort ordforråd og kender mange begreber.

Tal derfor meget med barnet om dagligdags ting, oplevelser hjemme og ude.

Og tal tydeligt, så børnene ved ordentligt, hvordan ordene udtales. Så bliver det lettere at stave dem rigtigt. Ny forskning om skriftsproglig udvikling understreger, at stimulering af tale og skrift i førskolealderen ser ud til at bidrage positivt til sprogudviklingen.

Børn, der vokser op i en skriftkultur, udvikler en form for skriftsproglig kompetence flere år, før de begynder i skolen.

Barnet skriver måske en masse små kruseduller – skriblerier.


læsevanskeligheder

 

Barnet øver sig simpelthen i at skrive og kan godt fortælle, hvad der står, selv om det ikke er nemt for den voksne at se det. Det er et fint skridt i retning af senere at kunne skrive rigtige bogstaver og ord. 

Hjælp med at skrive små huskesedler: Farmor kommer, husk frugt, ryd op. 

Lydmetoden er den mest effektive undervisningsmetode, når det gælder om at skabe hurtige og sikre læsere. Studieglad® stræber efter at være på forkant med international forskning på området.

Vores målsætning er bl.a. at skabe bedre læsefærdigheder samt lysten og evnen til at formulere sig mundtligt og skriftligt.

Tlf.: 21 55 32 55 | Ejby Mosevej 10, 2600 Glostrup