Bookmark and Share     Sitemap
Studieglad®
 

Tilbud til erhvervslivet

 

Har din virksomhed medarbejdere, der har vanskeligheder med at klare læse- og skrivekrav, fx i forbindelse med nye arbejdsfunktioner, kan Studieglad® tilbyde rådgivning.

Vi kan afdække hvilke konkrete skrive- og læsevanskeligheder, den enkelte medarbejder har.

På baggrund af en udredningstest tilbyder vi målrettet og effektiv skrive- og læseundervisning (ordblindeundervisning m.m.) enten hos Studieglad® eller på din arbejdsplads.

Indholdet af undervisningen skræddersys i samarbejde mellem den enkelte virksomhed og Studieglad®, så det passer til den enkelte virksomheds og medarbejders behov og ønsker.
 
Vi lægger vægt på den nære og personlige betjening.
 
Undervisningen kan ligge morgen, middag eller aften.
 
Undervisningen er individuel og tilpasset den enkeltes behov.
 
Kontakt: 21 55 32 55 eller mail: info@studieglad.dk
Tlf.: 21 55 32 55 | Ejby Mosevej 10, 2600 Glostrup