Bookmark and Share     Sitemap
Studieglad®
 
Vi tilrettelægger et uddannelsesforløb specielt til dig:
 
Det vil sige, al undervisning bliver skræddersyet til dig, så det opfylder dine ønsker og behov.
 
Vi finder dit niveau, og derfra indlærer du i et tempo, som du føler dig godt tilpas med.
 
Vi hjælper dig med brugbare indlæringsværktøjer, således at du opnår forståelse og det fulde udbytte af ethvert emne du studerer.

                        tosprogede

Dansk på arbejdspladsen er et individuelt tilrettelagt dansk undervisningsforløb, som har til formål at øge og forbedre tosprogede ansattes kommunikation med kollegaer, ledelse og eventuelle kunder.
 
Vi fokuserer på udtale og mundtlig færdighed med dansk sprogmelodi og betoning. 
 
En lærer fra Studieglad® kommer ud på arbejdspladsen og underviser medarbejderne i et dansk, der er relevant i forhold til arbejdssituationen.
 
 
Kontakt:  21 55 32 55 eller mail: info@studieglad.dk
Tlf.: 21 55 32 55 | Ejby Mosevej 10, 2600 Glostrup